Meer over PurePilot

Wij zijn een jong bedrijf dat zich richt op het verhandelen van exclusieve artikelen.

Zeldzaamheid, bijzondere geschiedenis en uitzonderlijk goede kwaliteit zijn mijlpalen waaraan elk van onze artikelen moet voldoen.

De verkoop is beperkt tot enkele producten. Dit zorgt ervoor dat we altijd nauw samenwerken met het product en voor de klant.

Bij vragen staan wij altijd voor je klaar.

Hebben wij uw interesse gewekt in het team?

Voor de verdere uitbouw van ons bedrijf zijn wij nog op zoek naar ondersteuning op parttime basis op het gebied van customer care. We accepteren graag sollicitaties op admin@purepilot.de.

Op dit punt willen we u bedanken voor de bijdrage van de volgende fotografen en modellen:

"iann ivy" en model Taylor Rodrigues - talrijk op de site

"Nicky Nikon" met zijn foto "een stap voor i-phone" - onder contact

Verzend informatie

We verzenden alleen met GLS, DHL of DPD

Deze bedrijven hebben steeds bewezen zeer betrouwbaar te zijn.

Uiteraard zal het pakket u verzekerd en met een trackingnummer bereiken.

Geeft u de voorkeur aan een rederij, laat het ons dan weten.

De actuele levertijd is terug te vinden in de productpresentatie in de winkel.

Herroeping en uitwisseling

We willen dat u tevreden bent met uw artikel. Wij bieden u daarom een herroepingsrecht van 30 dagen. Alle details zijn te vinden in de annuleringsvoorwaarden.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen dertig (30) dagen zonder opgave van redenen uit dit contract te herroepen.
De herroepingstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Als u meerdere goederen samen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, is de herroepingstermijn 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

PurePilot
Eigenaar Alexander Nörtemann
Holtenser Weg 13
37186 Moringen
Tel: +49 (0) 5554/1586
admin@purepilot.de

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. Voor de schriftelijke melding kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.
Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u vóór het verstrijken van de annuleringsperiode uw mededeling doet dat u uw recht op annulering uitoefent, of dat u ons telefonisch op de hoogte stelt van uw annulering.

Gevolgen van intrekking

Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij hebben jullie alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het kiezen van een ander type van levering dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden hebben gegeven ), die onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, moeten worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.
Modelformulier voor herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Bij
PurePilot
Eigenaar Alexander Noertemann
Holtenser Weg 13
37186 Moringen

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)

- datum

___________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Wettelijke garanties en garantiebepalingen

§ 6 Garantie en garantie

§ 6.1 wettelijke garantie
6.1.1 Als het leveringsartikel defect is of als het de beloofde eigenschappen mist of als het beschadigd zou zijn door fabricage- of materiaalfouten, zal de verkoper ofwel een vervangend item leveren ofwel het dienovereenkomstig verbeteren, naar keuze van de koper. Indien de gekozen vorm van aanvullende prestatie alleen tegen onevenredige kosten kan worden uitgevoerd, kan de verkoper dit weigeren.
6.1.2 De garantietermijn bedraagt 2 jaar en begint op de dag van levering.
6.1.3 De koopprijs, verminderd met een eventuele door de klant te betalen schadevergoeding, zal worden terugbetaald nadat de goederen zijn geretourneerd.
6.1.4 Alle klachten dienen schriftelijk (brief, fax of e-mail) te worden ingediend en onmiddellijk na het optreden van het defect naar de verkoper te worden gestuurd om verdere verslechtering van de goederen te voorkomen. Het laattijdig melden van gebreken laat de omvang van de bestaande garantieverplichting van de verkoper onverlet. Defecte leveringsartikelen dienen ter beoordeling aan de verkoper te worden geretourneerd in de staat waarin ze zich bevonden toen het defect werd ontdekt.

Betalingsmethoden

Nu nieuw! Nu kunt u ook gemakkelijk met een creditcard betalen.

De gegevens worden uiteraard versleuteld verzonden.

Betaal veilig en gemakkelijk met PayPal. Uw gegevens worden geregistreerd in een terminalvenster via een beveiligde verbinding met PayPal. U kunt hier meer informatie over PayPal vinden:www.paypal.de

Na ontvangst van het factuurbedrag worden uw goederen direct verzonden. Houd er rekening mee dat de overschrijving ongeveer 1-3 dagen kan duren, afhankelijk van de bank. Onze bankgegevens ontvang je in de bevestigingsmail nadat je je bestelling hebt geplaatst.

U kunt uw factuur ook gemakkelijk bij aflevering betalen - onder rembours.

Let op de extra kosten die u moet betalen:

8 per pakket + 2 verzendingskostenlt

Let op: rembours wordt alleen aangeboden voor verzending in heel Duitsland

reserveonderdelen

Wij leveren u ook graag reserveonderdelen. Stuur ons hierover een vraagContact Formulier.

Voorwaarden

Je kan het vindenhier.